فدراسیون پارلمانی پادشاهی کانادا مشتمل بر ده استان و سه محدوده جغرافیایی و سیاسی در سال 1867 تحت نظر حکومت سلطنتی انگلستان تشکیل گردید. بر اساس قانون اساسی این کشور تحت تاج ملکه توسط نخست وزیر منتخب عامه مردم اداره می شود . این کشور دومین کشور پهناور جهان است به نحوی که تنها استان کبک بالغ بر هفت برابر مساحت کل کشور فرانسه است . با کمال تعجب تعداد ساکنین این کشور تنها 35 میلیون نفر است که اکثریت آنان در شهرهای مهمی چون تورونتو و ونکوور و مونترال و کلگری و وینیپک اقامت دارند. نظر به تاریخچه فعالیتهای سیاسی استان کبک ( تنها استان فرانسوی زبان کانادا) این استان طی توافقات رسمی دارای برخی حقوق ممتازه است و از آن جمله می توان به اداره مهاجرت و اداره مالیات جدا می توان اشاره کرد.
پایتخت سیاسی کانادا شهر اتاوا در استان انتاریو است درحالیکه شهرهای تورونتو و مونترال به ترتیب مرکز تجارت و فرهنگ قلمداد میشوند. مرکز سرمایه ها و منابع مالی غیر فعال شهرهای کلگری و ونکوور است.
حسب تجربیات شخصی به سادگی می توان صفات ذیل را برای استانهای کانادا متذکر شد:
استان انتاریو : شهرهای اتاوا و تورنتو به عنوان پایتخت سیاسی و تجاری کانادا . برخی شهر تورنتو را در کانادا با نیویورک در امریکا مقایسه می کنند. شایان ذکر است که دو جاذبه توریستی آبشار نیاگارا و هزار جزیره در این استان واقع شده است.
استان کبک : شهرهای کبک و مونترال به عنوان پایتخت سیاسی و فرهنگی استان کبک و کانادا. برای تحصیل و کاریابی دانستن زبان فرانسه اجباری است.
استان ساسکچوآن : شهرهای ساسکتون و رجینا دو شهر مهم این استان کشاورزی و دامداری پیشه است.
استان منیتوبا : مهمترین شهر آن ونیپگ است که درحال توسعه قلمداد می شود.
استان آلبرتا : تنها استان دارای صنعت وسیع نفت و گاز که این موضوع باعث رونق سریع شهرهای بزرگ آن کلگری و ادمینتون شده است.
استان بریتیش کلمبیا : شهرهای ونکوور و ویکتوریا پایتخت سیاسی و تجاری این استان می باشند . آب و هوای نسبتا معتدل این استان سرمایه گذاران املاک بسیاری بالاخص آسیایی ها را به سوی خود کشانده است.
استانهای دیگر شامل نیو برانزویک و نیو فوند لند و نوآ اسکوشیا و پرینس ادوارد از اهمیت کمتری برخوردارند.
از نقطه نظر مهاجرین ایرانی اصولا شهر سرد و اروپایی فرانسوی زبان مونترال در استان کبک پایگاه ایرانیان مشغول به تحصیل و متخصص است در حالیکه ایرانیان مقیم شهر تنوع زبانها و فرهنگها تورنتو اساسا صاحبین کسب و حرفه های فنی و تخصصی هستند و معمولا محدوده شهرداری ریچموند هیل مرکز تجمع آنان است. استان دیگری که ایرانیان بسیاری را در خود جای داده استان بریتیش کلمبیا در حاشیه غربی کشور کانادا است. ایرانیان مقیم نورث ونکوور و وست ونکوور و کوکیتلام اجتماع متمرکزی دارند.