نگاهی به سال جدید

با ورود به سال 2021 و پس از ناآرامی های همه گیری کرونا، ما کانادایی ها متوجه شدیم که مهاجرت نقش مهمی در ساختن آینده کشورمان دارد و این مهم تقریبا بی سابقه است.

برای وکلایی که در زمینه حقوق مهاجرت فعالیت دارنداین نگرش جدید به معنی آماده باش استما سال پر مشغله ایی را در پیش خواهیم داشت و تخصص و مهارت ما از همیشه پراهمیت تر خواهد بود. 

کانادا برخلاف بسیاری از کشورها که مهاجرت را کاهش داده اند و محدودیتهایی بر آن اعمال کرده اند، درهایش را به روی مهاجران گشوده استهدف ما درکانادا این است که در سال 2021 تعداد 401 هزار مهاجر جدید جذب نماییم و این رقم در سالهای 2022 و 2023 نیز افزایشی خواهد بود و به ترتیب به  411 هزار نفر و 421 هزار نفر خواهد رسید. 

این حجم دعوت از مهاجرین به کانادا از زمان جنگ جهانی اول بی سابقه است. 

اهداف مهاجرتی رسمی در ماه اکتبر توسط مارکو مندوسینو وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندان کانادادر گزارش سالیانه به پارلمان به صورت جدول ارائه شد.

یکی از دلایل حمایت از افزایش مهاجرت، امید کانادا به جذب 341 هزار مقیم دائم در سال 2020 بود که این امر به دلیل وقوع پاندمیک کوید-19 محقق نشداین افزایش در آمار و ارقام در سه سال آینده انعکاس برآورد نیاز اقتصاد ما به تحرک و پویایی است که با ورود مهاجرین متخصص و دارای مهارت حاصل میشود. 

به ویژه در سال 2021 بیش از نیمی از افراد تازه وارد که کشور کانادا منتظر ورود آنان است ( چیزی حدود 232500 نفر) مهاجرین اقتصادی می باشندتاثیر مثبت آنها در مشاغل رو به رشد کانادا و همچنین برپایی کسب و کار های تازه سازنده خواهد بود.

این فرصتهای به وجود آمده برای وکلای مهاجرتی مستعد در کانادا بی شمار ولی همراه با چالش استوکلای ماهر اکنون می دانند که حقوق مهاجرت اکنون چیزی بیش از پر کردن فرم هاست.

در واقع، ارائه خدمات خوب مستلزم ابتکار، دقت به جزئیات و همچنین یک سری مهارت های ارتباطی(نرم) است که به مشتریان کمک میکند تا فرایند مهاجرتشان را هدایت کنند و کانادا را خانه خود بنماند.

همیشه شروع مجدد ها در زندگی چالشهای خود را به همراه دارد، هرچند برای تازه واردان شروع مجدد در کانادا موهبتی است که نیازمند توجه و پرورش استشرکت های حقوقی مانند شرکتهای خدمات اجتماعی و مراکز درمانی در نظر مردم ارائه دهندۀ حمایتهای اجتماعی نیستند اما یک ارتباط مستحکم و سالم بین مهاجرین جدید الورود به عنوان موکلین و وکلایشان به اندازه حمایتهای اجتماعی مهم است.

در واقع، وکلای مهاجرتی رکن اساسی در جهت حمایت از مهاجرین اقتصادی تازه وارد می باشندمهاجرین تجاری و شرکتی به مقصد کانادا به خوبی به اهمیت فرصت ایجاد شده برای تحکیم ریشه هایشان در کشور جدید واقفندو این همان جایی است که مهارتهای ارتباطی(نرم) به همراه های قابلیتهای شغلی و دانش وکیل دست به دست هم می دهند تا موجبات پیشرفت بزرگ برای موکلین و کسب و کارهایشان را فراهم نماید.

ورای مهارتهای ذکر شده، جنبه های دیگری نیز وجود دارد که وکلای مهاجرت می توانند در این بازار رقابتی و پرتقاضا ارائه دهند تا متمایز شونددر اینجا ما برخی از این جنبه ها را ذکر می نماییم:

    • یک قدم فراتر– یک وکیل مهاجرتی خوب فردی کامل و جزئی نگر است که ضمن داشتن تعهد به ضرب العجلهای کاری، تقاضا ها و مدارک را آماده سازی و ارسال نموده و تا موفقیت موکل خود فرایند را پیگیری نمایدهرچند یک وکیل موفق می تواند خدمات بیشتری از طریق ارتباط موثر با موکل و رصد چشم انداز نیازهای او ارائه می نماید.

حقوق مهاجرت تقریبا با هر زمینۀ حقوقی دیگری متفاوت استموکلان آینده به دنبال نتایج مشخصی می باشندآنها به دنبال مهاجرت به کانادا بوده اما لزوما نمی دانند که چگونه فرایند مهاجرتشان را پیش ببرند. 

این جایی است که یک وکیل کاربلد مهاجرتی پا را فراتر نهاده و آنچه که به موکلان برای شروع در کانادا انگیزه می دهد را به خوبی درک می نمایداینکه انگیزه آنان صرفا پیدا کردن فرصتهای اقتصادی بهتر در کانادا یا شرایط سخت و دشوار در کشور میزبان است و یا به علت ارتباط با دوستان و خویشاوندان از کشور مبدا که در حال حاضر در کانادا به سر می برند و یا ترکیبی از تمامی دلایل ذکر شده در بالاستهرچه که نسبت به موکل خود بیشتر شناخت پیدا کنید بیشتر قادر خواهید بود تا تخصص خود را جهت پیدا کردن موثرترین مسیر قانونی برای موکل خود به کار ببریدیک وکیل مهاجرتی خوب نه تنها به فرایندهای رسمی و اداری (کاغذ بازی) موکل خود واقف است بلکه به خوبی از رویای های موکلین خود آگاه استفرایند کمک کردن به مشتریان تا حدی شبیه بازی شطرنج است شما باید خلاق بوده و چندین حرکت را از پیش شناسایی نمایید. 

    • از لحاظ فرهنگی انعطاف پذیر و همدل باشیدمهاجرت حتی برای کسانی که با مهارتها و سرمایه لازم به کشوری مثل کانادا که با روی باز و دوستانه از مهاجرین استقبال می کند آمده اند هنوز هم امری سخت و دشوار استهمانطور که پرستاران و پزشکان نیاز به مهارتهای رفتاری خارج از بحث درمان دارند، وکلا نیز به مهارتهای جانبی در تعامل با موکل خود نیاز دارندخود ر در جایگاه مشتری تصور نماییدبرای فهمیدن اینکه چطور مسائل و موضوعات از دید مشتری قابل بحث هستند زمان صرف کنید برای نمونه بسیار مهم است که در مورد هزینه ها و خدماتی که مشتری دریافت می کند شفاف باشید و از قبل همه چیز را مطرح نماییداز تعطیلی های رسمی (مذهبی و ملی) با خبر بوده ونسبت به موضوعات حساسیت برانگیز، اصول اخلاقی و پرتکل ها واقف باشید.
    • فعالیت های خارج از سازمان را در دستور کار قرار دهید– به طور مثال بنده دو بار در هفته جلسات پرسش و پاسخ به صورت زنده را به طور رایگان برای افرادی که نیازمند اطلاعات کلی در ارتباط با مهاجرت به کانادا باشند (سوای اینکه آنها می توانند موکلان آینده من باشند) برگزار می کنم و همه قدردان این کمک خواهند بود. 
    • دید بلند مدت داشته باشید– کمک به افراد برای مهاجرت به کانادا و راه اندازی کسب و کارشان تنها شروع یک ارتباط حرفه ایی موثر و بلند مدت می باشدمشاغل برای رشد و توسعه در بازار و ساخت و بهبود شبکه ارتباطی خود نیازمند کمک می باشندبه کارهای حقوق مهاجرتی به چشم یک شروع ارتباط با یک مشتری و نه یک پایان بنگرید.

وکلای مهاجرتی موفق با یک تصویر کلی بزرگ از مشتریان، چالش ها و موانع بر سر راه آنها و همچنین امید ها و رویاهای آنها را درک می نماینداین بهترین شیوه برای مشتریان، شرکت شما و در نهایت برای کاناداست.